KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ön Kayıt Sistemi
 
 

 ÖNKAYIT UYARI

      Hatırlatma: Ön kayıt işlemini çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan öğrencilerimiz kesin kayıt sırasında ön kayıt işlemini yapabileceklerdir.

  • Yukarıda Sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak doldurunuz. Formu doldururken büyük harf kullanmaya dikkat ediniz.
  • Ön kayıt formunu doldurduktan sonra Kaydet butonunu kullanarak bilgilerinizi kaydediniz. Kayıt işlemi bitince Yazdır butonundan çıktı alıp, altına tarih ve imzanızı atınız.
  • Askerlik Beyan Formu ve İkametgah Bayan Formunu da aynı şekilde doldurup, çıktı aldıktan sonra altına tarih ve imzanızı atınız.
      Bu belgeleri kaybetmeyiniz, 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayda gelirken aşağıda belirtilen evraklarla birlikte yanınızda getiriniz.
      * Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı 
      * Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin  adı yazılmaktadır.)
      * 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf
ÖSYM sonuç belgesi (internet çıktısı)
      * Heyet Raporu (Sadece BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU öğrencileri için) 
      * Öğrenim ücreti makbuzu (Öğrenim ücretleri üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ön kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra 1 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine öğrenci numaranızla yatırabilirsiniz.)

        

    


 T.C. Kimlik No  
Baba Adı  
Doğum Tarihi / /
© Proliz Yazılım