KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
ELEKTRİK
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
Bölüm AKTS ve Erasmus Koordinatörü Öğr.Gör. Hamdi Emre BAĞIRAN
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Tarihçe
Program ilk kez 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Mezunlarımız “Elektrik Teknikeri” unvanını almaktadırlar.

Kabul Koşulları
Adayların YGS Sınavından yeterli puanı almış olması gereklidir.

Üst Kademeye Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar, DGS sınavından yeterli puanları almaları halinde ÖSYM tarafından mühendislik, teknoloji fakültelerine veya Açık öğretim fakültelerine yerleştirilerek Lisans eğitimi görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (Toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 günlük mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere elektrik teknikeri alanında önlisans diploması verilir.
İstihdam Olanakları
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere hemen hemen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Dersler teori ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Ara sınav ve dönem sonu sınavları olmak üzere iki sınav uygulanmaktadır. Ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60 'ı alınarak derslerin not ortalaması belirlenir.